Consiliul Elevilor

Sfelevaturi, sugestii sau articole pentru elevi.

Deviza, Misiunea şi Viziunea

Deviza școlii:

“FIECARE ELEV PE CARE-L INSTRUIM ESTE UN OM PE CARE-L CÂȘTIGĂM!”

Viziunea:

- „O şcoală nouă, modernă, o mentalitate europeană, un viitor de succes"

Misiunea școlii:

Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane, fiind un factor cheie în dezvoltarea societăţii.
Scoala asigură viitoarea forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului; educaţia este instrumentul cel mai puternic de care dispunem pentru a modela viitorul.
Şcoala oferă educaţie pentru toti copii din comunitate, astfel încât să fie capabili să răspundă exigențelor unei societăți mereu în schimbare, să-si desăvârșească active și responsabil propriul destin, precum și propria personalitate.

 

Accesări: 1269